ممبران (Membrane)

     

    این شرکت توانایی تامین کلیه ممبران های مورد نیاز خطوط رنگ آمیزی کاتافورز از شرکت های معتبر در کوتاهترین زمان ممکن و با مناسبترین قیمت را دارد.

    دسته: