کابین پاشش آبشاری

خصوصیات

  • مرسوم ترین مواد استفاده شده در این کابین استیل و گالوانیزه است.
  • ابعاد کابین با توجه به نوع محصول تولیدی و یا حجم آن و یا توسط خریدار سفارش داده می شود.
  • این سیستم ایمن ترین و ساده ترین روش برای پاشش رنگ می باشد که در صنایع و کارگاه های کوچک و بزرگ قابل استفاده می باشد.
  • دو نوع کابین آبشار رنگ برای اسپری رنگ های مایع و رنگ های پودری تولید می شود.
  •  سیستم سیرکوله آب (گردش آب)