کانوایر اسلت (slat conveyor)

خصوصیات slat conveyor :

1- برای حمل مواد با حجم زیاد ایده آل می باشد.

2- برای حمل مواد سخت بکار می رود.

3- با سرعت 1 تا 60 متر بر دقیقه کار می کند.

4- در شیب 45 درجه نیز در صورت داشتن پله قابل استفاده می باشد.

5- اط قسمت بالا یا جلو تخلیه می شود.

6- جهت حمل و انتقال قسمت های مختلف خودروهای سبک و سنگین در خط مونتاژ کارخانه را دارد.