کانوایر رولی (roller conveyor)

خصوصیات :

  • جهت انتقال محصول با احجام بزرگ و نسبتا سنگین در مسافتهای کوتاه بکار می رود.
  • می تواند از نظر ارتفاع، با قسمت پایین جسم میزان می شود، به نحوی که جهت انتقال جسم به روی نقاله، نیازی به بلند کردن آن نباشد.
  • می توان غلطکهای آن را توسط یک تسمه یا زنجیر چرخاند.
  • جهت حمل اجسامی که کف آن ها صاف و تخت است بکار می رود.