کوره رنگ قطعات

در کوره های پخت رنگ باکسی یا دستی کوره به شکل یک کانتینر و یا جعبه ی عایق شده که به نسبت نیاز ابعاد آن در طول عرض و ارتفاع متغیر می باشد که جهت رنگ آمیزی و پخت قطعات فلزی ،پلاستیک ،تفلن ،مصارف صنعتی و … مورد استفاده قرار می گیرد.

کوره ها می باشند که بر اساس تناژ تولید و مشخصه های رنگ منحنی حرارتی پخت و چیدمان فضای کارگاهی طراحی و اجرا می گردند.